★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

កីឡា

  • តើ MSports ជាអ្វី?
  • តើខ្ញុំអាចទាមទារប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការចុះឈ្មោះពីរដងបានទេ?
  • តើកម្មវិធីរុករកមួយណាដែលដំណើរការល្អបំផុតជាមួយ MSports?
  • តើខ្ញុំអាចភ្នាល់លើ MSports និងកីឡាផ្សេងទៀតក្នុងពេលដំណាលគ្នាបានទេ?
  • តើ MSports ផ្តល់ជូនប្រភេទភ្នាល់បាល់ទាត់ "1x2" ដែរឬទេ?
  1. តើ MSports ជាអ្វី?

m.Sports ត្រូវបានបំពាក់ដោយ Opus Plus ។

  1. តើខ្ញុំអាចទាមទារប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការចុះឈ្មោះពីរដងបានទេ?

ទេ អ្នកមិនអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ពីរដងបានទេ។ សមាជិកថ្មីគ្រប់រូបអាចទាមទារ ប្រាក់បន្ថែមមួយ (1) ចុះឈ្មោះ ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង និងការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងកាបូបដែលបានជ្រើសរើស។ សមាជិកដែលមានស្រាប់មិនអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះបានទេ ប្រសិនបើទាមទារពីមុន។

  1. តើកម្មវិធីរុករកមួយណាដែលដំណើរការល្អបំផុតជាមួយ m.Sports?

កម្មវិធីរុករកធំៗទាំងអស់ដូចជា Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera និងជាច្រើនទៀតអាចដំណើរការបានល្អ។

  1. តើខ្ញុំអាចភ្នាល់លើ m.Sports និងកីឡាផ្សេងទៀតក្នុងពេលដំណាលគ្នាបានទេ?

បាទ សមាជិកទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការភ្នាល់លើកីឡាណាមួយក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

  1. តើ m.Sports ផ្តល់ជូនប្រភេទភ្នាល់បាល់ទាត់ "1x2" ដែរឬទេ?

បាទ។ MSports មានការផ្តល់ជូននេះជាប្រភេទភ្នាល់ "1x2" ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ។